QUICK SHIPPING

Our Distributors

Lucky Masala Stores

Navsari Bazar, Surat

+91-9824192655
+91-9824292655

Super General Store

Ankleshwar

+91-9974088997

Noorani General Stores

Katopor Bazar, Bharuch

+91-8128395244
+91-7600559216

Ismail bhai Khatri

Mumbai, Dongri, 400009

+91-9221822046
+91-9322847005

Neegah Stores

Kosamba

+91-9898968627

Patel Provision Stores

Vadodara

+91-9033258085

Salim Bhai Bedawala

Nadiad

+91-9638100053

Al Huda Checken

Kathor

+91-9904635913

Babu Bhai Saiyed

Kim

+91-9974088998

Safi Bhai

Hansot

+91-9638627868

Maniyar Chicken

Navsari

+91-9227861144
+91-9227864411

Famous Chicken

Bardoli

+91-9127828512
0262-2221512

Apna Poltry Farm

Valod

+91-9825719670

Tavkkal Chicken

Unai

+91-9408064749

S K Chicken

Valsad

+91-9725795522

Hushain Bhai Patel

Bhavnagar

+91-9429300014,

+91-9173400014

Ali Bhai Rajani

Mahuva

+91-9408207340

Zuned Bhai & Munaf  Bhai Memon

Shihor

+91-8905139033
+91-9722052344

Arshad Bhai

Vapi

+91-9558384440

Mohamad Bhai

Navapur, Maharashtra

+91-9028171288